85 Đ9, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM

Gia công theo yêu cầu

In trên mọi chất liệu

Chính sách bảo hành

Thời gian Bảo hành sản phẩm

Đối với khách hàng hợp đồng:

Sài Gòn CPA có trách nhiệm bảo hành trong vòng 3 – 12 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành (tùy từng hạng mục).

– Trong thời gian bảo hành, nếu hư hỏng xảy ra do lỗi của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm cử người xuống hiện trường khảo sát nguyên nhân hư hỏng, lên kế hoạch sửa chữa và trình báo cho khách hàng. Sài Gòn CPA sẽ tiến hành tổ chức sửa chữa khắc phục hoàn thiện theo kế hoạch đã trình với khách hàng.

– Trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng không do lỗi của Sài Gòn CPA: hư hỏng do thiên tai bất khả kháng cũng như việc hỏng hóc do khách hàng vận hành sai quy trình sử dụng, trong các trường hợp này Sài Gòn CPA sẽ sửa chữa nhưng kinh phí do khách hàng chi trả .

– Bất kỳ hạng mục nào mà Sài Gòn CPA đã thực hiện xong và đã được khách hàng duyệt, hai bên đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao thì Bên B chỉ chịu trách nhiệm bảo hành các hạng mục đó theo như thỏa thuận (nếu có). Trường hợp sau khi các hạng mục đó đã được hai bên nghiệm thu nhưng do lỗi của khách hàng không bảo quản tốt sản phẩm hoặc do Bên thứ ba làm hư hỏng thì Sài Gòn CPA sẽ không chịu trách nhiệm, việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện, nghiệm thu và thanh toán các hạng mục còn lại giữa hai bên.

Xem tin nhanh

Call Now Button